Койчуманов апыш учитель герой – Койчуманов, Апыш — Wikipedia

Койчуманов, Апыш — Wikipedia

Койчуманов Апыш
Ветеран ВОВ 1941,1945

СССР награжден орденом

Красная Звезда 1,2 степени за отвагу

Герой Социалистического труда

Заслуженный преподаватель КыргызССРСоциалисттик Эмгектин Баатыры ,Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалим ,Кыргыз ССР инин эл агартуу отличниги, 1970 жылдан бери КПСС тин мучосу Койчуманов Апыш .

Жалпы маалымат
Төрөлгөндө берилген аты: Койчуманов, Апыш
Туулган жылы: 1923-жылы 17-февраль
Туулган жери: Нарын областы, Ат-Башы району
Өлкө: Кыргызстан
Ишмердүүлүгү: [ Кыргыз ССРинин эмгек синирген мугалими]] Кызыл жылдыз орденинин ээси

Нарын облосунун Ат-башы районунда эстелик орнотулган, Жана Ат-башы районунун Ак-мойун айылында озу иштеген мектепин аты Апыш Койчуманов деп койулган жана эстелиги орнотулган , жашаган кочосуно да Койчуманов Апыш кочосу ыйгарылган

Узурлуу эмгеги учун жана Ата Мекендик согуштагы каармандыгы учун Ленин ,»Кызыл Жылдыз» ,» Ата Мекендик Согуш ,ордендери ,»Эрдиги учун ,» » Согуштагы каармандыгы,медалдары эки жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин алты жолу Кыргыз ССР инин Агартуу Министерствосунун Ардак грамоталары менен сыйланган.

1923 жылы Ат башы районундагы Ак моюн айылында дыйкан дын уй булосундо туулган, 1940 жылы оз айылындагы Кызыл Дыйкан жети жылдык мектебин бутуруп мектепте мугалим болуп иштеген ошол эле 1940 жылы Советтик Армиянын катарына чакырылып Улуу Ата Мекендик согушта 1941жылдан 1945 жылга чейин катышкан согуштан кийин омурунун акыркы кунуно чейин Кызыл Дыйкан орто мектебинде мугалим болуп иштеген. 1969 жылы ондуруштон ажырабастан сырттан окуп жогорку билимге ээ болгон. Ал жаш муундарга бекем билим ,Коммунисттик тарбия беруудо 44 жыл бою талыкпай эмгектенген.Таланттуу педагог дун асыл эмгеги жогору бааланып ,ага 1974 жылы Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалими, деген наам берилген ССР жогорку Советиинин Президиумунун Указы менен 1978 жылы Социалисттик Эмгектин Баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган

ky.wikipedia.org

Койчуманов Апыш — Педагогический некрополь

 

 

 

02.01.1923 — 04.07.1984

Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель Киргизской ССР

 

 

 

Родился 2 января 1923 года в аиле Ак-Моюн Пржевальского уезда Джетысуйской области Туркестанской АССР (ныне – Ат-Башкинского района Нарынской области Киргизии) в крестьянской семье.

Педагогическую деятельность начал в 1937 году сразу после окончания школы, работал учителем начальных классов. Днём он вёл уроки у детей, а вечером – курсы ликбеза для взрослых. Трудился вплоть до призыва в армию.

Участвовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен. В декабре 1945 года демобилизован.

После демобилизации вернулся в родной аил. Работал учителем начальных классов в школе аила Ак-Моюн на протяжении все жизни. Чтобы заинтересовать детей и сделать свои уроки интересными, А. Койчуманов собственноручно изготавливал наглядные пособия, которые используются до сих пор. В 1973 году заочно окончил факультет педагогики и методики начального обучения Киргизского женского педагогического института имени В.В. Маяковского.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Койчуманову Апышу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Заслуженный учитель Киргизской ССР (1974). Награждён орденами Ленина (27.06.1978), Красной Звезды, медалями, знаком «Отличник народного просвещения».

В начале июля 1984 года А. Койчуманов попал в ДТП и в ночь на 4 июля от полученных травм скончался. Похоронен на кладбище в аиле Ак-Моюн.

Имя А. Койчуманова носит школа в аиле Ак-Моюн, а перед зданием школы установлен в бюст.

Биографию и фотографии предоставил Сергей Каргапольцев (г. Иваново).

Автор фотографии места захоронения — Кызы Султан (Киргизия)

pednecropol.ru

койчуманов — Synonyms of койчуманов | Antonyms of койчуманов | Definition of койчуманов | Example of койчуманов | Word Synonyms API

Койчуманов Таалайбек Койчуманов Таалайбек (9.1.1956-ж, Жалал-Абад) — экономист, экономика илимдер доктору (2000), профессор (2000). Рынок экономикасы, экономикалык пландоо жана мамлекеттик жө нгө салуу боюнча адистик КМУну (1978), ошол эле жерден аспирантураны (1982) бүткөн. КМУда окутуучу (1978-82), Кыргыз ССР ИАда илимий кызматкер (1982-91), КР Президентинин Аппаратында референт, бөлүм башчы, башкармалыктын начальниги (1991-94), КР Экономика боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы (1994-95), КР Экономика министри (1995-96), КР Финансы министри (1996—98), Региондук изилдөө институтунун илимий кызматкери (1999-2000), БУУнун өнүктүрүү программасынын улуттук кеңешчиси (2000-05), КР Президентине караштуу Инвестициялык кеңештин секретариатынын жетекчиси (2007-жылдан). 50дөн ашуун илимий эмгеги— андан ичкери 10 монографиясы жарык көргөн. «Даңк» медалы менен сыйланган (1998). Эмгектери: Первый этап экономических реформ. Б.—ф1996; Проблемы экономической стабилизации в Кыргызской Республике. Б.—ф2000. Мониторинг инвестиционной ситуации в Кыргызской Республике (авторлош). Б., 2001.
Койчуманов, Апыш 1923 жылы Ат башы районундагы Ак моюн айылында дыйкан дын уй булосундо туулган, 1940 жылы оз айылындагы Кызыл Дыйкан жети жылдык мектебин бутуруп мектепте мугалим болуп иштеген ошол эле 1940 жылы Советтик Армиянын катарына чакырылып Улуу Ата Мекендик согушта 1941жылдан 1945 жылга чейин катышкан согуштан кийин омурунун акыркы кунуно чейин Кызыл Дыйкан орто мектебинде мугалим болуп иштеген. 1969 жылы ондуруштон ажырабастан сырттан окуп жогорку билимге ээ болгон. Ал жаш муундарга бекем билим ,Коммунисттик тарбия беруудо 44 жыл бою талыкпай эмгектенген.Таланттуу педагог дун асыл эмгеги жогору бааланып ,ага 1974 жылы Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалими, деген наам берилген
Койчуманов, Апыш Нарын облосунун Ат-башы районунда эстелик орнотулган,
Койчуманов, Апыш Жана Ат-башы районунун Ак-мойун айылында озу иштеген мектепин аты Апыш Койчуманов деп койулган жана эстелиги орнотулган , жашаган кочосуно да Койчуманов Апыш кочосу ыйгарылган
Койчуманов, Апыш Узурлуу эмгеги учун жана Ата Мекендик согуштагы каармандыгы учун Ленин ,»Кызыл Жылдыз» ,» Ата Мекендик Согуш ,ордендери ,»Эрдиги учун ,» » Согуштагы каармандыгы,медалдары эки жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин алты жолу Кыргыз ССР инин Агартуу Министерствосунун Ардак грамоталары менен сыйланган.
Койчуманов, Апыш ССР жогорку Советиинин Президиумунун Указы менен 1978 жылы Социалисттик Эмгектин Баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич Койчуманов 20дан ашуун илимий эмгекгин автору. Анын жегекчилиги менен 2005-жылга чейинки индикатив пландоо, Республиканын экономика коопсуздугунун стратегиясы, тышкы экономика алакасынын негизги багыттары иштелип чыккан. Данк Медаль менен сыйланган.
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич Койчуманов Талайбек Жумашевич (9.1 1956-ж. т., Жалал-Абад ш.) — Инженер-математик-программист, Кыргыз Республикасынын экономика илимдеринин доктору, профессор.
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич 1978-ж. КМУну бүткөн. 1978—1982-ж. КМУда кенже илимий кызматкер, аспирант, 1982—91-ж. Кыргызстан УИАнын Математика жана Экономика институттарында улук инженер, кенже жана жетектөөчү илимий кызматкер, 1991—93-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратында референт, консультант-эксперт, 1993-94-ж. ошол эле Аппаратта социалдык саясий прогноздоо бөлүмүнүн, анализдөөчү борбордун башчысы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен аткаруучу бийликтин жергиликтүү органдарын контролдоочу башкарманын начальниги, 1994—95-ж. Кыргыз Республикасынын экономика боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, 1995—96-ж. Кыргыз Республикасынын экономика министри, ал эми 1996-1998 жылдары финансы министри болуп иштеген.
Ысык-кол областы Ак-суу району Черик айылы КОЙЧУМАНОВ КЕНЖЕБЕК

wordsimilarity.com

Разное

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о