Койчуманов апыш учитель герой – Койчуманов, Апыш — Wikipedia

Койчуманов, Апыш — Wikipedia

Койчуманов Апыш
Ветеран ВОВ 1941,1945

СССР награжден орденом

Красная Звезда 1,2 степени за отвагу

Герой Социалистического труда

Заслуженный преподаватель КыргызССРСоциалисттик Эмгектин Баатыры ,Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалим ,Кыргыз ССР инин эл агартуу отличниги, 1970 жылдан бери КПСС тин мучосу Койчуманов Апыш .

Жалпы маалымат
Төрөлгөндө берилген аты:Койчуманов, Апыш
Туулган жылы:1923-жылы 17-февраль
Туулган жери:Нарын областы, Ат-Башы району
Өлкө:Кыргызстан
Ишмердүүлүгү:[ Кыргыз ССРинин эмгек синирген мугалими]] Кызыл жылдыз орденинин ээси

Нарын облосунун Ат-башы районунда эстелик орнотулган, Жана Ат-башы районунун Ак-мойун айылында озу иштеген мектепин аты Апыш Койчуманов деп койулган жана эстелиги орнотулган , жашаган кочосуно да Койчуманов Апыш кочосу ыйгарылган

Узурлуу эмгеги учун жана Ата Мекендик согуштагы каармандыгы учун Ленин ,»Кызыл Жылдыз» ,» Ата Мекендик Согуш ,ордендери ,»Эрдиги учун ,» » Согуштагы каармандыгы,медалдары эки жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин алты жолу Кыргыз ССР инин Агартуу Министерствосунун Ардак грамоталары менен сыйланган.

1923 жылы Ат башы районундагы Ак моюн айылында дыйкан дын уй булосундо туулган, 1940 жылы оз айылындагы Кызыл Дыйкан жети жылдык мектебин бутуруп мектепте мугалим болуп иштеген ошол эле 1940 жылы Советтик Армиянын катарына чакырылып Улуу Ата Мекендик согушта 1941жылдан 1945 жылга чейин катышкан согуштан кийин омурунун акыркы кунуно чейин Кызыл Дыйкан орто мектебинде мугалим болуп иштеген. 1969 жылы ондуруштон ажырабастан сырттан окуп жогорку билимге ээ болгон. Ал жаш муундарга бекем билим ,Коммунисттик тарбия беруудо 44 жыл бою талыкпай эмгектенген.Таланттуу педагог дун асыл эмгеги жогору бааланып ,ага 1974 жылы Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалими, деген наам берилген ССР жогорку Советиинин Президиумунун Указы менен 1978 жылы Социалисттик Эмгектин Баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган

ky.wikipedia.org

Койчуманов Апыш — Педагогический некрополь

 

 

 

02.01.1923 — 04.07.1984

Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель Киргизской ССР

 

 

 

Родился 2 января 1923 года в аиле Ак-Моюн Пржевальского уезда Джетысуйской области Туркестанской АССР (ныне – Ат-Башкинского района Нарынской области Киргизии) в крестьянской семье.

Педагогическую деятельность начал в 1937 году сразу после окончания школы, работал учителем начальных классов. Днём он вёл уроки у детей, а вечером – курсы ликбеза для взрослых. Трудился вплоть до призыва в армию.

Участвовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен. В декабре 1945 года демобилизован.

После демобилизации вернулся в родной аил. Работал учителем начальных классов в школе аила Ак-Моюн на протяжении все жизни. Чтобы заинтересовать детей и сделать свои уроки интересными, А. Койчуманов собственноручно изготавливал наглядные пособия, которые используются до сих пор. В 1973 году заочно окончил факультет педагогики и методики начального обучения Киргизского женского педагогического института имени В.В. Маяковского.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Койчуманову Апышу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Заслуженный учитель Киргизской ССР (1974). Награждён орденами Ленина (27.06.1978), Красной Звезды, медалями, знаком «Отличник народного просвещения».

В начале июля 1984 года А. Койчуманов попал в ДТП и в ночь на 4 июля от полученных травм скончался. Похоронен на кладбище в аиле Ак-Моюн.

Имя А. Койчуманова носит школа в аиле Ак-Моюн, а перед зданием школы установлен в бюст.

Биографию и фотографии предоставил Сергей Каргапольцев (г. Иваново).

Автор фотографии места захоронения — Кызы Султан (Киргизия)

pednecropol.ru

койчуманов — Synonyms of койчуманов | Antonyms of койчуманов | Definition of койчуманов | Example of койчуманов | Word Synonyms API

Койчуманов Таалайбек Койчуманов Таалайбек (9.1.1956-ж, Жалал-Абад) — экономист, экономика илимдер доктору (2000), профессор (2000). Рынок экономикасы, экономикалык пландоо жана мамлекеттик жө нгө салуу боюнча адистик КМУну (1978), ошол эле жерден аспирантураны (1982) бүткөн. КМУда окутуучу (1978-82), Кыргыз ССР ИАда илимий кызматкер (1982-91), КР Президентинин Аппаратында референт, бөлүм башчы, башкармалыктын начальниги (1991-94), КР Экономика боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы (1994-95), КР Экономика министри (1995-96), КР Финансы министри (1996—98), Региондук изилдөө институтунун илимий кызматкери (1999-2000), БУУнун өнүктүрүү программасынын улуттук кеңешчиси (2000-05), КР Президентине караштуу Инвестициялык кеңештин секретариатынын жетекчиси (2007-жылдан). 50дөн ашуун илимий эмгеги— андан ичкери 10 монографиясы жарык көргөн. «Даңк» медалы менен сыйланган (1998). Эмгектери: Первый этап экономических реформ. Б.—ф1996; Проблемы экономической стабилизации в Кыргызской Республике. Б.—ф2000. Мониторинг инвестиционной ситуации в Кыргызской Республике (авторлош). Б., 2001.
Койчуманов, Апыш 1923 жылы Ат башы районундагы Ак моюн айылында дыйкан дын уй булосундо туулган, 1940 жылы оз айылындагы Кызыл Дыйкан жети жылдык мектебин бутуруп мектепте мугалим болуп иштеген ошол эле 1940 жылы Советтик Армиянын катарына чакырылып Улуу Ата Мекендик согушта 1941жылдан 1945 жылга чейин катышкан согуштан кийин омурунун акыркы кунуно чейин Кызыл Дыйкан орто мектебинде мугалим болуп иштеген. 1969 жылы ондуруштон ажырабастан сырттан окуп жогорку билимге ээ болгон. Ал жаш муундарга бекем билим ,Коммунисттик тарбия беруудо 44 жыл бою талыкпай эмгектенген.Таланттуу педагог дун асыл эмгеги жогору бааланып ,ага 1974 жылы Кыргыз ССР инин мектептерине эмгек синирген мугалими, деген наам берилген
Койчуманов, Апыш Нарын облосунун Ат-башы районунда эстелик орнотулган,
Койчуманов, Апыш Жана Ат-башы районунун Ак-мойун айылында озу иштеген мектепин аты Апыш Койчуманов деп койулган жана эстелиги орнотулган , жашаган кочосуно да Койчуманов Апыш кочосу ыйгарылган
Койчуманов, Апыш Узурлуу эмгеги учун жана Ата Мекендик согуштагы каармандыгы учун Ленин ,»Кызыл Жылдыз» ,» Ата Мекендик Согуш ,ордендери ,»Эрдиги учун ,» » Согуштагы каармандыгы,медалдары эки жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин алты жолу Кыргыз ССР инин Агартуу Министерствосунун Ардак грамоталары менен сыйланган.
Койчуманов, Апыш ССР жогорку Советиинин Президиумунун Указы менен 1978 жылы Социалисттик Эмгектин Баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич Койчуманов 20дан ашуун илимий эмгекгин автору. Анын жегекчилиги менен 2005-жылга чейинки индикатив пландоо, Республиканын экономика коопсуздугунун стратегиясы, тышкы экономика алакасынын негизги багыттары иштелип чыккан. Данк Медаль менен сыйланган.
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич Койчуманов Талайбек Жумашевич (9.1 1956-ж. т., Жалал-Абад ш.) — Инженер-математик-программист, Кыргыз Республикасынын экономика илимдеринин доктору, профессор.
Койчуманов, Таалайбек Жумашевич 1978-ж. КМУну бүткөн. 1978—1982-ж. КМУда кенже илимий кызматкер, аспирант, 1982—91-ж. Кыргызстан УИАнын Математика жана Экономика институттарында улук инженер, кенже жана жетектөөчү илимий кызматкер, 1991—93-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратында референт, консультант-эксперт, 1993-94-ж. ошол эле Аппаратта социалдык саясий прогноздоо бөлүмүнүн, анализдөөчү борбордун башчысы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен аткаруучу бийликтин жергиликтүү органдарын контролдоочу башкарманын начальниги, 1994—95-ж. Кыргыз Республикасынын экономика боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, 1995—96-ж. Кыргыз Республикасынын экономика министри, ал эми 1996-1998 жылдары финансы министри болуп иштеген.
Ысык-кол областы Ак-суу району Черик айылы КОЙЧУМАНОВ КЕНЖЕБЕК

wordsimilarity.com

Разное

5 Comments

 • Jew
  Reply

  Wales with a bit of territory until Rowlands knocks on, but immense work again from Savea who has been supreme today. Feels nailed-on for player of the match. Exclusive offer Parimatch Exclusive offer : Bonus 2500 UAH Bet on Rugby Union from your mobile with 1xbet! We value your privacy We value your privacy Wonder if the All Blacks might just shift up a gear today after that Japan hit-out. All the pyrotechnics going off as Justin Tipuric leads out Wales. Your browser is out of date or some of its features are disabled, it may not display this website or some of its parts correctly. To make sure that all features of this website work, please update your browser to the latest version and check that Javascript and Cookies are enabled. We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking «Accept All», you consent to our use of cookies.
  http://hanbiz.apat.biz/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=37638
  Current Manchester City squad is: For more information about our products and services please Click here Defenders: João Cancelo, Rúben Dias, Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Nathan Aké, Manuel Akanji, Benjamin Mendy, Sergio Gómez, Rico Lewis The service’s fixtures give the opportunity to watch in real time the football scores today. The live is available in text format, allowing to find out: _Sports_Super_Classes It’s been a year of sensational collaborations and top-class archival releases The service’s fixtures give the opportunity to watch in real time the football scores today. The live is available in text format, allowing to find out: Our Live Score Service also allows you to take advantage of all the benefits of SportyTrader.com: there are prizes to be won, forecasting competitions plus tips, advice and bonuses negotiated for you with the online betting websites!

 • Nob
  Reply

  Масло для волос: для роста, густоты, от выпадения Для точной диагностики обращайтесь к специалисту. Этот вариант больше подойдёт для различных фотосъёмок, видеоклипов или праздников. Он получил своё название, благодаря кукольному чарующему взгляду. Искусственные волоски вдоль всего верхнего века могут достигать длины 12 мм, кроме внутреннего уголка. Наиболее реалистичный кукольный эффект получится с преображением дополнительно нижнего ресничного века. Теперь вы знаете, какие есть разновидности наращивания ресниц. Соблюдение всех предписаний предотвращает возникновение последствий. Наряду с классическим наращиванием, в салоне можно сделать окрашивание бровей, идеально дополняющий образ. Каркасный метод наращивания – это предварительное создания каркаса из искусственных ресниц и последующая хаотичная проработка оставшихся с учётом выбранного эффекта. При наращивании каркасным методом в первую очередь наращиваются места перехода длины.
  https://peatix.com/user/16505861/view
  Вид средства — Подводка *По результатам потребительского тестирования. Нанесите линию по контуру века с учетом желаемого результата. О фломастере: единственный из опробованных, который немного затекает в складки. Это очень заметно, если сделать стрелку в один слой. Проблема решается, если нанести второй, но в этом случае урок рисования получается в два раза длиннее. Сама подводка кажется какой-то жидкой, но на верхнем веке волшебным образом не отпечатывается. Спокойно выдерживает весь день. Код товара: 27426 Подводка-фломастер «Ресничка» визуально увеличивает густоту ресниц и делает взгляд более выразительным и ярким! Сегодня цветные стрелки и контуры продолжают оставаться на пике популярности. Наравне с классическими черными, коричневыми и серыми оттенками в макияже используют синие, белые, зеленые и многие другие цвета. Золотистые и серебристые глиттерные подводки — яркая альтернатива матовому аналогу.

 • amand
  Reply

  When you don’t have a friend to fall back on, you usually make more effort with the people around you. One of the advantages of solo travel is that people are more likely to approach you than somebody already surrounded by a big group. I find this applies to other backpackers as well as locals, and I can’t even count a number of times someone has come over for a chat. If I’d been occupied with other people I doubt I’d have made half as many random travel companions. Venice is one of the most magical places in Italy and is famous for its colourful carnival. You can buy the traditional Venetian masks at Placia de Cale. Grand Canal is the main ‘street’ and one of the main waterways in Venice. One of the must dos in Italy is doing as the locals do and taking a gondola ride to cross it. For great views, stop for a refreshment at Bar Foscarini.
  https://www.bookmark-zulu.win/cheap-airfare-from-msp
  The MEDIF Forms are required to be filled-in for clearance, and may be obtained from any Air India Offices. If you think you’re going to need a checked bag, book it online while you’re booking your flight, or when you check in. It will be up to 40% cheaper than at the airport! The MEDIF Forms are required to be filled-in for clearance, and may be obtained from any Air India Offices. The total number of active aircraft of Air India is 132. A: The airline carriers offering the most economical last minute flight deals to India are Air India, American Airlines, United Airlines, Etihad Airways, Emirates, British Airways, and Lufthansa. In an effort to attract more fliers in the domestic sector, national carrier Air India (AI) on Friday announced that starting Saturday, it offer a 40 per cent discount on tickets bought within three hours of the departure of a flight.

 • Itaws
  Reply

  V ktorom online casine nájdete hrací automat Midnight Fruits 81 a aké bonusové funkcie hra obsahuje? Zistite v našej recenzii. Vyhrať na online automate Multiplay 81 znamená vytvoriť výhernú kombináciu z 3 alebo 4 rovnakých symbolov. Pri 3 výherných symboloch má online slot 27 a pri 4 až 81 výherných línií. Línie sú zostavené spôsobom criss-cross. Výherné automaty zadarmo s 81 výhernými líniami sú mimoriadne obľúbené u milovníkov klasických automatov. Vytvorili sme samostatný rebríček najlepších online kasín, ktoré vám umožnia zažiť nadčasovú klasiku a vzrušenie z hier s 81 výhernými líniami. Joker 81 je štvorvalcový výherný automat so siedmimi výhernými líniami a len jednou výplatnou štruktúrou. Ak chcete vyhrať, musíte na výhernej línii zoradiť štyri symboly. Najnovšie Správy 4 Válec, 81 výherných línií, 97 % Výhernosť
  http://pilpolymer.co.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=32961
  Express Card 54 Slot čítačka pamäťových kariet Pripojitelnosť: 56K V.92 Modem (Vulcan) Upgradeable to 4096MB maximum (2 SODIMM slot) Túto otázku som opakovane počul od svojich priateľov, ktorým som povedal o svojom spôsobe zarábania peňazí. Faktom je, že Vulcan je na trhu kasín už nejaký čas. Naozaj si získal moju dôveru, pretože peniaze z neho môžete vyberať bez problémov. Ostatné kasína uvádzajú menšie percento víťazov, čo komplikuje prácu scenára na víťazstvo, o ktorom budem dnes hovoriť. Aj pre tento slot sa objavila viacúrovňová víťazná schéma. Už sme testovali, či tieto systémy fungujú a ako na nich poraziť Vulcan 24, takže sa nemusíte báť, že tu existuje niekoľko krokov. Budete musieť vstúpiť s čiastkou 418 rubľov. Zisk bude celkom 23 000 rubľov! Zo stroja nemôžete vyraziť viac, iba nasledujúci deň! Algoritmus hackovacej schémy je nasledujúci:

 • Crodiam
  Reply

  Elsevier BV; 2017; 108 184 192 10 cialis generic Brilliantly There s been quite a lot of talk about hair dye as it relates to breast cancer

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *